Het parochiaal team is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de parochie.
Met je vragen, reacties, voorstellen of verwachtingen kan je bij één van hen terecht.

 
   
 
   
 
   
   
  LIJST TEAMLEDEN


Martine Eggermont
Keizershoek 10, 8530 Harelbeke, 0478/788013
bettens.eggermont@skynet.be

E.H. Geert Morlion
Kapittelstraat 14, 8500 Kortrijk, 056/258835
dekenij.kortrijk@skynet.be

Katherine Stubbe
Leeuw van Vlaanderenlaan 35/3, 8500 Kortrijk, 0495/632185
Katherine.stubbe@telenet.be

E.H. Luc Verstraete
Leiestraat 40/3, 8500 Kortrijk, 0477/59.90.63
luc.verstraete@live.be

Marleen Vanoverberghe
Groeningestraat 50/31, 8500 Kortrijk, 0473/47.67.13
marleen.vanoverberghe@gmail.com

Paul Goddeeris (teamlid in opleiding)
Kasteelstraat 15, 8500 Kortrijk, 056/226281
paul.goddeeris@skynet.beWEBSITE VAN DE PAROCHIE

via http://www.kortgroenspoor.be - parochies - O.-L.-Vrouw

BIJ WIE KAN IK TERECHT?

De tijd dat de pastoor het alléén of vooral samen met medepastoors moest doen is voorbij.
Zelfs binnen een federatie waar we met meerdere priesters in solidum benoemd zijn,
is het niet de bedoeling om enkel met gewijde bedienaars de pastorale zorg op te nemen.

Daarom een radicale keuze om in samengedragen verantwoordelijkheid met teamleden
de zorg in beleid te delen.
Ondersteund door een adviserende en kritisch beoordelende parochieraad,
willen we als team samen beleid voeren.
Daarvoor rekenen we op de vele medewerk(st)ers in werkgroepen, denkgroepen, actiegroepen,
vormingsgroepen, liturgisch bewogen medewerk(st)ers, elk met hun eigen verantwoordelijkheden.
Ondersteund door zorg vanuit het team om zicht op het geheel te bewaren en
met een positieve ingesteldheid naar federale aanpak.
Om alle deeldomeinen onder de aandacht te houden en de eenheid te bewaren deze taakverdeling, afgesproken op onze denkdag.

DEELVERANTWOORDELIJKEN EN ZORGDOMEINEN

Tussen haakjes staan de namen van de verantwoordelijken.
De lijst maakt duidelijk wie vanuit het team zorgverantwoordelijkheid opneemt.

E.H. Geert Morlion
Sacramentenliturgie, eerste communie, federale stuurgroep, laudatengemeenschap (Etienne Depraetere), gregoriaans koor ‘Laudate Dominum’ (Walter Deroo en Ghislain Baert), parochiehuis (Huguette Lietaert), kerkfabriek, koster, poetsvrouw, organist, cantor, denkgroep, onthaalgidsen (Guido Dekeyrel),

Does Bruynooghe
Buren voor buren, buurtwerking, seniorenwerking, buurtmissen, parochieraad (Marcel Kindermans), feestcomité (Huguette Lietaert), onthaal weekendvieringen

Martine Eggermont
Kerk&Leven abonnementen en kroniek, website, ademtocht (Carl Andries, Roza Vanneste), vormselcatechese.

Katrien Lemey 
Jonge ouders (Tamara Andries)

Katherine Stubbe
Doopselcatechese, kinderwoorddienst, lectoren, acolieten, jeugdcatechese 'Sabbat en Emmaüs'.

Marleen Vanoverberghe
Buurtwerking, ziekenpastoraal

Luc Verstraete
Sacramentenliturgie, Broederlijk Delen, welzijnszorg, Kerk&Leven (redactieverantwoordelijke voor de federatie)
 

 

 

  * * *